Lees ook mijn laatste blog: Referenties
zet je in beweging!
    Samenwerkingen    Contact

Omgaan met kritiek


 

 

 
We krijgen allemaal kritiek van anderen, van ouders, leraren, vrienden, teamgenoten en collega’s. De manier waarop we omgaan met kritiek kan je leven verbeteren of verzuren. Dat laatste komt vooral omdat je het persoonlijk opvat, als een aanval op wie je bent of omdat je denkt dat de ander je bewust wil kwetsen. Onthoud dat kritiek niet gaat om wie jij bent maar om wat jij doet!

 

In de verdedeging gaan?

Sommige mensen reageren goed op kritiek terwijl anderen het kleinste meningsverschil al verschrikkelijk vinden. Er zijn mensen die juist nagaan of zij nuttige informatie uit de kritiek kunnen halen. Er zijn mensen die de kritiek juist negeren. Sommige mensen gaan juist in de tegenaanval, die hebben helemaal niets aan de kritiek maar buigen deze alleen maar om. Weer anderen gaat de kritiekgever beledigen of vernederen.

Er zijn dus mensen die goed op kritiek reageren en mensen die kritiek verschrikkelijk vinden. Mensen die goed met kritiek omgaan zien zichzelf met het gedrag dat bekritiseerd wordt. Zij nemen op die manier meer afstand en kunnen daardoor makkelijk de kritiek evalueren. Daarentegen nemen mensen die kritiek verschrikkelijk vinden het ‘helemaal in zich op’. Bij hun is de kritiek alleen negatief en komt het binnen als een binnendringende pijl.

Tips

Schiet niet in de verdediging, vraag om duidelijkheid, bedank voor de input, bedenk waar je het wel en niet mee eens bent, bedenk dat goed kritiek zeer waardevol kan zijn.  

Feedback

Mijn cliënt Leonie had veel moeite met samenwerken. Een belangrijk onderdeel daarvan was het omgaan met feedback. Kritiek kwam bij haar keihard aan, ze slaat dicht en is inwendig zeer verdrietig en boos. Met haar heb ik de volgende oefening gedaan waar zij veel aan heeft:

Zie jezelf op afstand

Bij deze oefening is het belangrijk om afstand te bewaren tussen jezelf en de kritiek. Er wordt een stoel voor Leonie gezet en zij  krijgt de opdracht net te doen alsof zij op de stoel voor haar zit. Zij moet doen alsof ze zichzelf ziet of voelt op de stoel voor haar.

Zie jezelf kritiek incasseren.

Leonie kijkt naar denkbeeldige Leonie op de stoel voor zich terwijl degenen op de stoel bekritiseerd wordt. Leonie zag ‘Leonie’ voor zich terwijl een medestudent kritiek leverde op de Leonie voor haar.  

Zie jezelf terwijl je de betekenis van de kritiek vorm geeft.

Leonie kijkt naar de ‘Leonie’ voor zich en hoort de medestudent zeggen: ‘je bent altijd zo meegaand’. Leonie leert te vragen wat er mee wordt bedoeld zonder dat zij dit zelf invult. In dit voorbeeld vroeg zij: ‘ik wil ervoor zorgen dat ik weet wat ik deed toen je mij te meegaand vond. Wat heb ik gedaan of gezegd en wat zou je liever willen dat ik deed, wat denk je dat beter zou werken?’ Toen stelde Leonie zich voor wat de medestudent zou antwoorden.

Besluit wat je ervan vindt.

Leonie heeft nu volledige informatie en kan besluiten met welk deel van de kritiek zij het eens is en over welk deel zij anders denkt. Leonie kijkt weer toe terwijl de ‘Leonie’ voor haar dit doet.

Besluit hoe je reageert.

Doordat Leonie zich niet meer aangevallen voelt kan zij op verschillende manieren reageren. Bijvoorbeeld door de ander te laten weten waar zij het mee eens is. ‘Ik ben blij dat je daarop wijst. Ik had het effect van wat ik deed niet in de gaten.’  Of ‘wat wil je nu dat ik doe om deze situatie recht te zetten?’ Of ‘bedankt voor het laten weten van je standpunt, ik denk er zo over…’

 

Om deze oefening zonder begeleiding te doen, is zeer lastig. Ook is het nodig dit verschillende keren te herhalen met verschillende situaties. Door herhaling leer je om deze procedure een automatisch deel van jezelf te maken. Leonie gebruikt deze techniek nu ook in andere situaties zoals om te gaan met complimenten.

Wil je ook oefenen? Neem dan contact op via: http://www.dynamischcoachbureau.nl/dynamisch-coach-bureau-velp/contact.aspx?tn=7&mn=7

Terug

 

Heleen Schmeinck